Soczewki kontaktowe stały się niezwykle popularne nie tylko za sprawą swojej niezauważalności i pragmatyczności. Popularność zyskały one przede wszystkim przez to, że niczym okulary, można je stosować niemal przy każdej wadzie wzroku. Poznajmy soczewki kontaktowe w wydaniu sferycznym rozpraszający, sferycznym skupiającym, cylindrycznym oraz multifokalnym.

Wada wzroku a soczewki kontaktowe

Wzrok to obok słuchu z równowagą, węchu, smaku i dotyku, jeden z pięciu narządów zmysłów, za pomocą których komunikujemy się z otaczającą nas rzeczywistością. Zdarza się jednak, że ulega on osłabieniu wskutek wad genetycznych lub uszkodzeń nabytych. Wśród najpopularniejszych wad wzroku wymienia się:  krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm oraz presbiopię – można je operować, ale nie trzeba, wystarczy odpowiednia korekcja. Istnieją też groźniejsze wady takie jak zaćma, czy jaskra – one już muszą zostać nie tyle skorygowane, ile zoperowane.

Krótkowzroczność

Krótkowzroczność to wada wzroku, która polega na tym, że obraz zamiast na siatkówce oka skupia się przed nią. Rzutuje to na fakt, że dobrze widzimy z bliska, a źle z daleka.

Soczewki sferyczne rozpraszające

Krótkowzroczność koryguje się soczewkami sferycznymi rozpraszającymi. Posiadają one jedno ognisko, które rozprasza obraz tak, aby widzieć właściwie również z daleka.

Dalekowzroczność

Dalekowzroczność to wada wzroku, która polega na tym, że obraz zamiast na siatkówce oka skupia się za nią. Rzutuje to na fakt, iż dobrze widzimy z daleka, a źle z bliska.

Soczewki sferyczne skupiające

Dalekowzroczność koryguje się soczewkami sferycznymi skupiającymi. Posiadają one jedno ognisko, które skupia obraz tak, aby widzieć właściwie również z bliska.

Astygmatyzm

Astygmatyzm to wada wzroku, która polega na tym, że zaburzona zostaje symetria obrotowa oka. Rzutuje to na fakt, że obraz z prostego i ostrego staje się zakrzywiony i zamazany.

Soczewki cylindryczne

Astygmatyzm koryguje się soczewkami cylindrycznymi. Posiadają one oprócz osi sferycznej również oś cylindryczną, która prostuje zakrzywiany obraz.

Presbiopia

Presbiopia, zwana inaczej starczowzrocznością, to wada wzroku, która polega na tym, że obraz staje coraz mniej ostry zarówno z bliska, jak też z daleka. Presbiopia nie stanowi tyle wady wzroku, ile efekt naturalnego procesu starzenia, czemu podlega również narząd wzroku.

Soczewki multifokalne

Presbiopię koryguje się soczewkami multifokalnymi, czyli progresywnymi. Posiadają one dwa ogniska, które rozpraszają obraz do dali oraz jednocześnie skupiają obraz do bliży.

Wybór soczewek kontaktowych

O tym jakie soczewki kontaktowe i o jakich mocach powinniśmy nosić, zadecyduje lekarz okulista. Właściwie dobierze je nam technik optometrysta. Okulistę i optometrystę, jak też szeroki wachlarz soczewek kontaktowych, znajdziemy w każdym renomowanym salonie optycznym. Wystarczy się do niego udać i zacząć swoją przygodę z kontaktami, której zapewne nie zakończymy.

Poszukujesz soczewek. Dobierz odpowiednie soczewki kontaktowe w Soczewki24.pl.